lato 215 maja rozpoczęły się zapisy do wakacyjnych placówek edukacyjnych działających w ramach programu „Lato w Mieście 2017”. W Wilanowie są to:

  • Zespół Szkół 123, ul. Uprawna 9/17 w terminie 26.06-28.07.2017 r.
  • Zespół Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26, w terminie 31.07-31.08.2017 r.

Rodzice i opiekunowie zainteresowani zapisaniem swoich dzieci powinni wypełnić kartę uczestnika i złożyć ją - w terminie do 20 czerwca - w odpowiedniej placówce. 

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku - Zespół Szkół Nr 79

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku - Szkoła Podstawowa nr 169

Wszyscy uczestnicy Programu „Lato w Mieście 2017” odpłatnie korzystają z posiłków. Stawka żywieniowa wynosi 7 zł dziennie. Numery kont bankowych placówek będą znajdowały się na kartach uczestnika.

UWAGA!!! 
Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Opłat można dokonywać bezpośrednio w placówkach uczestniczących w programie lub przelewem na konto szkoły, do której będzie uczęszczać dziecko, w ramach wakacyjnych placówek edukacyjnych. W tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko dziecka – Lato w Mieście 2017, opłata za żywienie za okres ……………”. Wpłat można dokonywać od dnia 21 czerwca 2017 r. Kopię przelewu należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania z programu „Lato w Mieście 2017”.

Zwroty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będą po zakończeniu programu, na wniosek rodzica ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne, do 15 września 2017 roku.
Zapraszamy!

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony