IV EDYCJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

slider BP2018


Facebook Cover 3


 GŁOSUJ NA POMYSŁY!

Od 14 do 30 czerwca 2017 (do godz. 23:59) można głosować na projekty w budżecie partycypacyjnym 2018. Każdy mieszkaniec Warszawy może zagłosować na pomysły, które uważa za ciekawe i potrzebne do realizacji. Lista projektów zgłoszonych w Dzielnicy Wilanów dostępna jest na stronie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/site/welcome. Głosować można na dwa sposoby: przez Internet – na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub papierowo – wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do urny w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

UWAGA!

Przed oddaniem wypełnionej karty konieczne będzie okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Nie ma możliwości przyniesienia karty w imieniu innej osoby.

Można zagłosować tylko raz. Jeżeli oddasz głos w kilku dzielnicach, albo na różne sposoby (przez Internet i na karcie papierowej), wszystkie Twoje głosy będą nieważne.

Instrukcja głosowania - krok po kroku

Wybierz jedną dzielnicę, a następnie obszar, w którym chcesz zagłosować
Jeżeli dzielnica jest podzielona na kilka obszarów lokalnych – wybierz jeden z nich. Jeżeli w dzielnicy jest możliwość zagłosowania na pomysły w obszarze ogólnodzielnicowym oraz kilku lokalnych, możesz wybrać pomysły z obszaru ogólnodzielnicowego oraz z jednego wybranego obszaru lokalnego. Jeśli nie jesteś pewien, jak wygląda ten podział w Twojej dzielnicy, sprawdź TUTAJ.
Zapoznaj się z pomysłami i wybierz te, na które chcesz głosować.
Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, ale ich łączny koszt realizacji nie może być większy niż kwota przeznaczona na realizację projektów w danym obszarze. Przykład: W wybranym obszarze na realizację projektów jest 300 tys. zł. Możesz wybrać jeden projekt z kosztem realizacji 300 tys. zł albo trzy projekty za 100 tys. zł, albo 10 projektów za 30 tys. zł. Najważniejsze, aby suma kosztów realizacji wybranych projektów, nie przekroczyła kwoty przeznaczonej na ich realizację w danym obszarze - w tym przykładzie 300 tys. zł.


Uzupełnij swoje dane osobowe.
Głosowanie jest jawne. Twoje dane nie będą upublicznione, ani nikomu udostępnione.
Zagłosuj. Pamiętaj, że możesz zagłosować tylko raz i tylko w jednej dzielnicy.

UWAGA!

Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie (nie trzeba być jednak zameldowanym).

Wszystkie głosy są weryfikowane na podstawie baz mieszkańców Warszawy (m.in. osób zameldowanych, osób dopisanych do listy wyborców, posiadaczy Karty Warszawiaka itp.) - jeśli podejrzewasz, że nie ma Cię w żadnej z tych baz, wpisz w formularzu dane fakultatywne, ułatwi to pozytywną weryfikację Twojego głosu.

Jeśli nie masz jeszcze 18 lat – dołącz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w budżecie partycypacyjnym. Jeśli zagłosujesz przez Internet, wystarczy, że Twój rodzic lub opiekun uzupełni swoje dane i wyrazi zgodę na formularzu elektronicznym, który pojawi się po tym, jak podasz swój nr PESEL. Przy głosowaniu osobistym (papierowym) do karty do głosowania należy dołączyć (np. zszyć) wypełnianą kartę ze zgodą opiekuna prawnego.

Jeśli nie posiadasz adresu mailowego – możesz skorzystać z adresu e-mailowego innej osoby np. kogoś z rodziny. Z jednego adres e-mail mogą zagłosować maksymalnie trzy osoby.

Jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa i numeru PESEL – zgłoś się do Wydziału Obsługi Mieszkańców dowolnego urzędu dzielnicy (WOM). Pracownicy urzędu wpiszą Cię na listę osób głosujących. Zabierz ze sobą ważny dokument podróży wydany przez państwo, którego jesteś obywatelem (dowód osobisty lub paszport). Należy również złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyniki głosowania

Wyniki ogłosimy do 14 lipca 2017. Wybrane przez mieszkańców pomysły zostaną zrealizowane przez Miasto.

Jak wybierane są zwycięskie projekty?

Do realizacji w kolejnym roku budżetowym przekazywane są projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w każdym z obszarów - aż do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na dany obszar. Jeśli np. dwa pierwsze projekty (z największą liczba głosów) nie wyczerpią puli pieniędzy w danym obszarze, wówczas dobierany do realizacji będzie kolejny projekt, który mieści się w ramach finansowych - jeśli trzeci projekt będzie zbyt drogi (przekroczy pulę pieniędzy), do realizacji dobierane będą kolejne projekty (np. czwarty lub piąty), aż do wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na dany obszar.


ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dniu 13 czerwca (wtorek) 2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Dzielnicy Wilanów w Sali widowiskowej na parterze, przy ul. Klimczaka 2. Celem spotkania będzie promocja projektów, które pomyślnie przeszły etap weryfikacji szczegółowej i zakwalifikowały się do głosowania.


„O budżecie przy kawie” - spotkanie w dniu 31 maja 2017r. (środa) w godz. 18:00-20:00

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich członków zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i koordynatorów na spotkanie informacyjne dotyczące etapu głosowania. Odbędzie się ono 31 maja 2017r. (środa) w godz. 18:00-20:00, w sali konferencyjnej w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56. Na spotkaniu porozmawiamy o tym kiedy i jak można głosować na projekty, jakie zasady obowiązują w tej edycji oraz w jaki sposób promować i zachęcać mieszkańców do głosowania.
Na spotkaniu zapewniamy kawę, herbatę i drobny poczęstunek.

Zapraszamy!

„O budżecie przy kawie” to cykl spotkań skierowany do członków zespołów i koordynatorów, który ma na celu dzielenie się wiedzą, wymianę doświadczeń, rozmowy o aktualnych problemach i wątpliwościach, a także integrację osób, dla których budżet partycypacyjny jest ważnym mechanizmem zmieniającym Warszawę.


ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Zapraszamy na posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dniu 17 maja o godz. 16.30 w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2. Celem spotkania będzie rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów do BP 2018.Obecność obowiązkowa!


ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Zapraszamy na posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2. Celem spotkania będzie omówienie weryfikacji projektów. Obecność obowiązkowa!


DYSKUTUJ O POMYSŁACH!

Przejrzyj i skomentuj zgłoszone pomysły na stronie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub przyjdź na spotkanie z projektodawcami w Wilanowie. Spotkania odbędą się 1 marca, 8 marca, 15 marca w godzinach 17.30-20.00 w UD Wilanów ul. Klimczaka 2 sala widowiskowa na parterze w budynku A.

1 marca omawiane będą projekty ogólnodzielnicowe,
8 marca omawiane będą projekty I obszar,
15 marca omawiane będą projekty II obszar.
ZAPRASZAMY! 

Harmonogram spotkań dostępny jest na dole strony.


Spotkanie "O Budżecie przy kawie"

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i koordynatorów na spotkanie informacyjne dotyczące weryfikacji projektów oraz kompetencji zespołów w tym procesie. Odbędzie się ono 9 lutego w godz. 18:00-20:00, w Centrum Kreatywności Targowa 56. Dodatkowo w takcie spotkania odbędzie się quiz wiedzy o budżecie partycypacyjnym z nagrodami, do wygrania m.in. budżetowe koszulki.

Zapraszamy!


 Pierwsze statystyki Budżetu Partycypacyjnego 2018

23 stycznia minął termin zgłaszania projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018. W Dzielnicy Wilanów wpłynęło 61 projektów. W całej Warszawie 2781.

W liczbach bezwzględnych nasza dzielnica plasuje się na 16. miejscu. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, w przeliczeniu na osobę Wilanów jest 5. najbardziej aktywną dzielnicą.

Aktualnie trwa już weryfikacja złożonych projektów, która polega na kontaktowaniu się z autorami w celu uzupełnienia braków. 

Kolejnym bardzo ważnym krokiem będą dyskusje na temat złożonych projektów. Swoje przemyślenia będzie można przekazać na otwartych spotkaniach autorów z mieszkańcami oraz urzędnikami, które zaczną się 1 marca i potrwają do soboty, 18 marca.

Ostatecznie weryfikacja ma się zakończyć do 8 maja br.

 BP wnioski na dzielnice

BP wnioski na mieszkancow

 


Czwarty Maraton Pisania Projektów do Budżetu Partycypacyjnego

W niedzielę, 15 stycznia, w godz. 12.00-18.00 w „Warsztacie” (pl. Konstytucji 4) odbędzie się ogólnomiejski Czwarty Maraton Pisania Projektów do Budżetu Partycypacyjnego.

W trakcie maratonu będzie można skonsultować się z urzędnikami i ekspertami przy tzw. stolikach tematycznych dotyczących kultury, zieleni, infrastruktury, itp., uzyskać pomoc przy złożeniu projektu elektronicznie. Dodatkowo przewidziane są prezentacje autorów projektów, którzy opowiedzą o tym, jak udało im się złożyć projekt, na co zwrócić uwagę przygotowując swój pomysł oraz dlaczego warto.

Szczegółowy program:

12:00 – Otwarcie maratonu Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej.
12:15 – Jak zgłosić projekt, na co zwrócić uwagę?
12:30 – Jak uniknąć błędów pisząc projekt do budżetu partycypacyjnego?
13:00 – Jak przeprowadzić diagnozę lokalną przygotowując swój pomysł?
13:30 – Projekty zielone w budżecie partycypacyjnym.
14:00 – Quiz wiedzy o budżecie partycypacyjnym w Warszawie.
15:00 – Inicjatywa lokalna i Miejsca Aktywności Lokalnej.
15:30 – 16:30 – Historie autorów, o tym jak powstawały ich pomysły.
18:00 – Zakończenie maratonu.


Powiedz, czego potrzebujesz

Już po raz czwarty warszawiacy zdecydują o podziale pieniędzy z miejskiego budżetu. W tym roku jest to ponad 61 mln złotych. W czwartek, 1 grudnia rusza zgłaszanie projektów do budżetu partycypacyjnego w stolicy.

- Za nami już trzy edycje budżetu partycypacyjnego, w których warszawiacy zdecydowali o podziale ponad 136 mln zł. Miasto zrealizowało setki pomysłów mieszkańców. Powstają nowe place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe i miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W przestrzeni miejskiej pojawiają się nowe ławki do odpoczynku, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, nasadzenia zieleni. Organizowane są potańcówki, kina plenerowe, a także zajęcia w domach kultury. - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent stolicy. Ty również możesz zmienić najbliższe otoczenie. Możesz sprawić, żeby Warszawa była Ci bliższa, jeszcze bardziej Twoja.- dodaje zachęcając do aktywnego włączenia się w realizację budżetu partycypacyjnego, poprzez zgłaszanie projektów, udział w dyskusjach i głosowaniu.
Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz złożyć projekt:
• sprawdź, jaka kwota jest do dyspozycji w Twojej dzielnicy,
• sprawdź, jakie projekty można zgłaszać w Twojej dzielnicy (do wyboru są lokalne i ogólnodzielnicowe),
• zastanów się nad tym, co jest potrzebne dla społeczności, w której mieszkasz albo dla Twojej okolicy,
• przygotuj swój pomysł (przygotuj informacje wymagane w formularzu zgłoszeniowym),
• oszacuj koszt realizacji swojego pomysłu,
• poszukaj 30 osób, które poprą Twój projekt poprzez złożenie podpisów na formularzu poparcia.

Projekt musi spełniać kilka warunków:
• musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w 2018 roku),
• z efektu realizacji projektu powinni móc korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy,
• powinien być zlokalizowany na ogólnodostępnym terenie należącym do Miasta* (aby samodzielnie sprawdzić, czy dany teren pozostaje we władaniu m.st. Warszawy można skorzystać np. z serwisu mapowego m.st. Warszawy – mapa.um.warszawa.pl). W niektórych dzielnicach akceptowalne będą propozycje projektów dotyczące terenów niebędących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu do budżetu partycypacyjnego,
• projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy,
• nie może być projektem częściowym – powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach (np.: nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy tylko jednej z wielu części większego zadania; w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2018),
• całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze.

Zmiany i usprawnienia w czwartej edycji budżetu partycypacyjnego (na podstawie uwag zgłoszonych przez mieszkańców w ramach ewaluacji):
o Wydłużenie etapu głosowania, tak aby mieszkańcy mieli więcej czasu na zapoznanie się z projektami i wybranie tych najbardziej potrzebnych.
o Definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów - każdy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustalił ją do 23 listopada br. Na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów.
o Zrezygnowanie z podawania nr PESEL na listach poparcia projektu.
o Włączenie etapu dyskusji o projektach do etapu weryfikacji. Przed spotkaniami dyskusyjnymi pracownicy urzędu wstępnie weryfikują projekty i na spotkaniach przekazują informacje o proponowanych zmianach w omawianych projektach.
o Konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu w przypadku składania projektu elektronicznie do dnia ogłoszenia wyników głosowania (i okazania w razie wezwania przez Urząd Dzielnicy lub jednostkę weryfikujące projekt).
o Zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji. Autor projektu lub jego przedstawiciel prezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu Zespołu. Dodatkowo w spotkaniu tym uczestniczy także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy.
o Próg 10 % głosów w trakcie głosowania. Konieczność uzyskania przez projekty przynajmniej 10 % głosów ważnych oddanych w danym obszarze terytorialnym. Nawet jeżeli pozostaną środki finansowe, które pozwoliłyby na jego realizację.

Wsparcie mieszkańców w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego
W trakcie składania projektów mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie urzędników. Odbędą się konsultacje, dyżury telefoniczne, maratony pisania projektów. Wydano materiały informacyjne dla autorów i wszystkich zainteresowanych procesem. Dokładne informacje można znaleźć na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

W ramach realizacji Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” Urząd m.st. Warszawy zlecił organizacjom pozarządowym, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Samorządna młodzieży”, upowszechnianie wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego i/lub inicjatywy lokalnej wśród młodzieży (13-19 lat) i wsparcie tej grupy wiekowej w korzystaniu z powyższych narzędzi. Trzy organizacje pozarządowe przyjęły dofinansowanie w ramach zadania, są to: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Fundacja Civis Polonus. Realizują one działania w okresie 5 października 2016 r. – 30 czerwca 2017 r. w następujących warszawskich dzielnicach: Bielany, Bemowo, Ochota, Ursus, Wola, Włochy i Wesoła.

„Aktywny senior w budżecie partycypacyjnym” jest kolejnym projektem realizowanym w ramach przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych przez Stowarzyszenie KRA. W jego ramach seniorzy mieszkający w 3 dzielnicach Warszawy: Śródmieściu, Woli i Mokotowie będą mieli okazje zapoznać się z ideą budżetu partycypacyjnego i skorzystać z pomocy przy pisaniu własnych wniosków do budżetu partycypacyjnego. W ciągu trwania projektu odbędzie się w sumie 20 spotkań informacyjnych oraz zostanie przeprowadzonych 5 warsztatów, których celem będzie przygotowanie wspólnie z seniorami projektów, które mają odpowiadać na ich potrzeby. W sumie w spotkaniach weźmie udział co najmniej 200 seniorów.

Realizacja projektów
Aktualnie z pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego zrealizowanych zostało 316 projektów (94%) spośród 336 wybranych do realizacji. W drugiej edycji zostało zrealizowanych już 67% projektów (434 z 644 wybranych do realizacji).

Dzięki zmianom wprowadzonym w miejskiej aplikacji mobilnej Warszawa 19115 warszawiacy mogą sprawdzić stan realizacji projektów. Poprzez zakładkę Budżet Partycypacyjny, można na mapie sprawdzić projekty, które powstały w danej okolicy.

Sami zobaczcie, jak zmieniła się Warszawa
Od 2014 roku mieszkańcy mają wyjątkową możliwość decydowania o tym, na co zostają wydane środki z kasy miasta i wpływ na realną zmianę swojego najbliższego otoczenia. Efekty widać w całej Warszawie – powstały nowe ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe, place zabaw, nowe nasadzenia zieleni. Dokładnie tam, gdzie wskazali mieszkańcy. Zrealizowaliśmy także projekty takie jak: warsztaty w domach kultury, dzielnicowe festiwale, zajęcia sportowe, kursy pierwszej pomocy. Od roku 2014 warszawiacy zdecydowali o podziale ponad 136 mln zł, wybierając do realizacji 1750 projektów. W tym roku, w czwartej edycji budżetu partycypacyjnego do podziału jest ponad 61 mln zł.

Jak wynika z Barometru Warszawskiego 80 proc. warszawiaków uważa, że realizujemy potrzeby mieszkańców, a ponad trzy czwarte – że uwzględniamy ich opinie i pomysły w swoich pracach. Mieszkańcy czują, że coraz lepiej wiemy, jakie są ich najważniejsze problemy (77 proc). Warszawiacy uważają, że władze mają pomysł na rozwój miasta (74 proc. odpowiedzi). Według 69 proc. ankietowanych dobrze i rozsądnie zarządzamy środkami publicznymi.
Dowiedz się więcej: samizobaczcie.pl


DYŻURY KONSULTACYJNE PRACOWNIKÓW URZĘDU DZIELNICY WILANÓW:


Dyżury konsultacyjne w sprawie składania projektów do BP 2018 będą odbywać się w każdy poniedziałek od 5 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku w godz. 12.00 – 15.30 (dyżur telefoniczny pracowników wydziałów). Poniżej kontakty do urzędników, którzy będą pełnić dyżury telefoniczne:
Wydział Ochrony Środowiska                                                Krystyna Czepan              22 44 35 013
Wydział Informatyki                                                             Andrzej Zaremba             22 44 35 041
Wydział Oświaty i Wychowania                                              Renata Miros                    22 44 34 936
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                Elżbieta Wdowiak             22 44 34 953
Wydział Architektury i Budownictwa                                       Aleksandra Rybicka          22 44 35 027
Wydział Infrastruktury                                                         Jakub Węgliński                22 44 35 065
Wydział Kultury i Sportu                                                       Joanna Pawłowska-Koper  22 44 34 989


ZASADY IV EDYCJI BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2018

IV edycja budżetu partycypacyjnego rozpoczęła się 6 października jednocześnie we wszystkich dzielnicach! Regulamin nowej edycji stworzyliśmy na podstawie wyników ewaluacji, wielu maili, uwag z portali społeczościowych, warsztatów i spotkań. W tej edycji do wydania będzie ponad 61 milionów zł. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców w każdej dzielnicy to 1-2 % budżetu dzielnicowego. W Wilanowie to 1,5 mln zł.

Co nowego w IV edycji?

więcej czasu na głosowanie - głosowanie potrwa przez całą II połowę czerwca
definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów - każdy dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustali definicję ogólnodostępności, która będzie obowiązywała w danej dzielnicy - na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów
na liście poparcia projektu nie trzeba będzie podawać numerów PESEL (lista 30 osób popierających projekt, którą dołącza się do składanego formularza)
włączenie dyskusji o projektach do etapu weryfikacji projektów - pracownicy urzędu wstępnie zweryfikują projekty przed spotkaniami dyskusyjnymi i na spotkaniach przekażą informacje o proponowanych zmianach w projektach
zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji - autor projektu lub jego przedstawiciel zaprezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu dzielnicowego zespołu ds. bp - w tym spotkaniu będzie uczestniczył także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy
konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu (w przypadku składania projektu elektronicznie) aż do ogłoszenia wyników głosowania i okazania jej w razie wezwania przez urząd dzielnicy lub jednostkę weryfikujące projekt
próg 10% - realizowane będa tylko te projekty, które w trakcie głosowania uzyskają przynajmniej 10% głosów ważnych oddanych w danym obszarze
Szczegółowe zasady w każdej z dzielnic (m.in. podział dzielnic na mniejsze obszary oraz kwota przeznaczona do podziału w każdym obszarze) będą znane do końca listopada - zasady te wypracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

Harmonogram IV edycji:

zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku
weryfikacja zgłoszonych projektów i dyskusje nad projektami – od 24 stycznia do 8 maja 2017
odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 do 26 maja 2017
głosowanie – od 14 do 30 czerwca 2017
ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 14 lipca 2017


Podsumowanie spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, które odbyło się w dniu 9 listopada:
- zespół wypracował rekomendacje dla Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz scharakteryzował definicję ogólnodostępności projektów. Rekomendacje dostępne są w załączniku na dole strony.


ZAPRASZAMY 9 LISTOPADA O GODZ 17.00 na II posiedzenie Zespołu ds. BP 2018

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CZŁONKÓW ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2018 ORAZ MIESZKAŃCÓW NA II SPOTKANIE ZEPOŁU, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 LISTOPADA O GODZ 17:00 W SALI WIDOWISKOWEJ NA PARTERZE URZĘDU DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY PRZY UL. KLIMCZAKA 2.

CELEM SPOTKANIA BĘDZIE WYPRACOWANIE REKOMENDACJI DLA ZARZĄDU DZIELNICY WILANÓW W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA PROJEKTÓW O CHARAKTERZE OGÓLNODZIELNICOWYM I LOKALNYM, PODZIAŁU DZIELNICY NA OBSZARY TERYTORIALNE, PODZIAŁU KWOTY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW, USTALENIE DOPUSZCZALNEGO GÓRNEGO LIMITU WARTOŚCI JEDNEGO PROJEKTU LUB USTALENIE JEGO BRAKU, PROJEKTU REGULAMINU PRACY ZESPOŁU.


Pierwsze spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego za nami

19 października 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbył się warsztat integracyjny Zespołu ds. BP 2018. Podczas spotkania wybrano także przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Zespołu. 
Przewodnicząca - Aneta Wolska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji, koordynator BP w dzielnicy,
Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Mierzejewska, przedstawiciel organizacji pozarządowej,
Sekretarz - Aleksandra Rybicka z Wydziału Architektury i Budownictwa.

IMG 0027

IMG 0029

Miło nam poinformować, że zostało podpisane zarządzenie nr 1500/2016 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy z zakresie budżetu partycypacyjnego. Opublikowane w BIP: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2FDC7E2F-B4A9-429F-9FBC-3A6A173E9521,frameless.htm,frameless.htm

HARMONOGRAM przebiegu budżetu partycypacyjnego

1) OD 01.12.2016 r. – 23.01.2017 r. – ZGŁASZANIE POMYSŁÓW
2) OD 24.01.2017 R. – 08.05.2017 r. – WERYFIKACJA POMYSŁÓW
3) OD 01.03.2017 R. – 18.03.2017 R. – DYSKUSJE O PROJEKTACH
4) DO 30.06.2017 R – SPOTKANIA PROMOCYJNE
5) OD 14.06.2017 R. – 30.06.2017 R. – GŁOSOWANIE NA POMYSŁY
6) DO 14 LIPCA 2017 R. – OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA


W dniu 19.10.2016 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbędzie się warsztat integracyjny dla nowopowstałego Zespołu ds. budżetu paratycypacyjnego 2018. Serdecznie zapraszamy czlonków Zespołu do udziału!


Informujemy, że Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 350/IV/2016 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w następującym składzie:

1) Pani Ewa Sadowska – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
2) Pani Katarzyna Mierzejewska – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
3) Pan Klaudiusz Ostrowski – przedstawiciel mieszkańców,
4) Pan Edward Paweł Gałecki – przedstawiciel mieszkańców,
5) Pan Józef Roszczyk - przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
6) Pan Mateusz Kleczewski – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
7) Pani Sylwia Wachowska – radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
8) Pani Anna Drewniak – radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
9) Pani Anna Świderska – radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
10) Pani Aneta Wolska – koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
11) Pan Jakub Węgliński – pracownik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów,
12) Pani Krystyna Czepan – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów,
13) Pani Joanna Pawłowska-Koper – pracownik Wydziału Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
14) Pani Aleksandra Rybicka – pracownik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.


W dniu 6 października br. w Sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów odbyło się spotkanie otwarcia IV edycji Budżetu Partycypacyjnego połączone z naborem do Zespołu ds. BP 2018. Już wkrótce powołany zostanie Zespół ds. budżetu partycypacyjnego na 2018 rok. W wyniku naboru zgłosiły się dwie organizacje pozarządowe i dwóch mieszkańców.

Informujemy, że w tym roku całkowita kwota przeznaczona na realizację BP wynosi w naszej dzielnicy 1.500.000 zł.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji ze spotkania otwarcia - w załączniku.

Miło nam poinformować, że zostało podpisane zarządzenie nr 1500/2016 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy z zakresie budżetu partycypacyjnego. Opublikowane w BIP


Rusza IV edycja budżetu partycypacyjnego

IV edycja budżetu partycypacyjnego rozpoczęła się 6 października jednocześnie we wszystkich dzielnicach!
Regulamin nowej edycji stworzyliśmy na podstawie wyników ewaluacji, wielu maili, uwag z portali społeczościowych, warsztatów i spotkań.
W tej edycji do wydania będzie ponad 61 milionów zł. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców w każdej dzielnicy to 1-2 % budżetu dzielnicowego.
W Wilanowie to 1,5 mln zł!

Co nowego w IV edycji?

 • więcej czasu na głosowanie - głosowanie potrwa przez całą II połowę czerwca
 • definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów - każdy dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustali definicję ogólnodostępności, która będzie obowiązywała w danej dzielnicy - na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów
 • na liście poparcia projektu nie trzeba będzie podawać numerów PESEL
 • włączenie dyskusji o projektach do etapu weryfikacji projektów - pracownicy urzędu wstępnie zweryfikują projekty przed spotkaniami dyskusyjnymi i na spotkaniach przekażą informacje o proponowanych zmianach w projektach
 • zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji - autor projektu lub jego przedstawiciel zaprezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu dzielnicowego zespołu ds. bp - w tym spotkaniu będzie uczestniczył także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy
 • konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu (w przypadku składania projektu elektronicznie) aż do ogłoszenia wyników głosowania i okazania jej w razie wezwania przez urząd dzielnicy lub jednostkę weryfikujące projekt
 • próg 10% - realizowane będa tylko te projekty, które w trakcie głosowania uzyskają przynajmniej 10% głosów ważnych oddanych w danym obszarze

Szczegółowe zasady w każdej z dzielnic (m.in. podział dzielnic na mniejsze obszary oraz kwota przeznaczona do podziału w każdym obszarze) będą znane do końca listopada - zasady te wypracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

Harmonogram IV edycji:

 • zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku
 • weryfikacja zgłoszonych projektów i dyskusje nad projektami – od 24 stycznia do 8 maja 2017
 • odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 do 26 maja 2017
 • głosowanie – od 14 do 30 czerwca 2017
 • ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 14 lipca 2017

 

 

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony